فضایی بزرگ به همراه تجهیزات کامل بدنسازی

دارای ۲ سالن بزرگ با تجهیزات کامل

تمرین به روشی نوین و متناسب با استاندارد های روز

بدنسازی

مجهز به وسایل و لوازم مربوط به فيتنس و مربیان مجرب و پکیج های خصوصی و عمومی.

حرکات اصلاحی

ارایه راهکارهای ورزشی جهت کنترل و بهبود ناهنجاری و مشکلات فیزیکی

ایروبیک

تشکیل کلاس در زمان مشخص زیر نظر مربیان مجرب دارای دانش روز دنیا در سالن هوازی

متناسب بودن جذاب است

زمانبندی کلاس ها

جدیدترین مطالب